Studia podyplomowe: Współczesne budownictwo drewniane

Studia podyplomowe o nowoczesnej prefabrykacji drewnianej to odpowiedź na oczekiwania i zapotrzebowanie na fachowców tej dziedziny, zarówno przez inwestorów, jak i pracodawców.

Rozwój społeczno-gospodarczy oraz rosnąca konkurencyjność na rynku budowlanym wyraźnie uwidaczniają preferencje inwestorów i powodują wzrost wymagań jakościowych. Ważnymi kryteriami są: kilkumiesięczny cykl wznoszenia, umiarkowane ceny oraz niewielkie zużycie surowców. Wymaganie te spełniają nowoczesne rozwiązania systemowe obiektów budowlanych o konstrukcjach drewnianych. Dopełnieniem są nisko-materiałochłonne przegrody wewnętrzne i zewnętrzne, spełniające wymagania izolacyjności termicznej i akustycznej, prawidłowego oświetlenia oraz warunki prośrodowiskowe. Nowoczesny, zazwyczaj zautomatyzowany proces projektowania oraz wykonania elementów systemowych zapewnia ich wysoką jakość. Technologiczne rozwiązania realizacji budów sprawiają, że czasy wykonania obiektów są znacząco krótsze w porównaniu z tradycyjnym wykonywaniem budynków. Ponadto obecnie stosowane systemy budownictwa charakteryzują się minimalnymi nakładami robocizny, korzystnie wpływając na obniżenie kosztów wzniesienia obiektów.

Studia podyplomowe zostały przygotowane jako odpowiedź na oczekiwania i zapotrzebowanie na fachowców tej dziedziny, zarówno przez inwestorów, jak i pracodawców, oraz na sytuację ograniczonego zakresu niniejszej problematyki na studiach inżynierskich oraz magisterskich, w celu poszerzenia wiedzy branżowej i jakości kształcenia. Są to studia o nowoczesnej prefabrykacji drewnianej i oryginalnych metodach przemysłowej produkcji oraz o ciekawych problemach i aspektach praktycznych firm wykonawczych, realizujących interesujące obiekty budowlane.

 

Program studiów podyplomowych:

 • Ewolucja konstrukcji drewnianych oraz architektura obiektów.
 • Anatomia, trwałość i metody zabezpieczania drewna.
 • Mikroklimat, akustyka, ochrona cieplna, energochłonność budynków i oddziaływanie budownictwa na środowisko.
 • Fundamenty, izolacje i odwodnienia w budownictwie drewnianym.
 • Budownictwo drewniane.
 • Zunifikowane materiały uzupełniające, elementy, detale konstrukcyjne i wyposażenie.
 • Budynki drewniane inteligentne.
 • Komputerowe wspomaganie projektowania konstrukcji drewnianych.
 • Prefabrykacja konstrukcji drewnianych.
 • Technologia i organizacja robót w budownictwie drewnianym.
 • Diagnostyka i eksploatacja obiektów budownictwa drewnianego.
 • Zarządzanie, logistyka i marketing.

 

Sylwetka absolwenta:

Studia skierowane są do absolwentów wyższych szkół technicznych, szczególnie z zakresu inżynierii produkcji, budownictwa i architektury oraz technologów drewna, menadżerów, kierowników, projektantów, inspektorów nadzoru.

Słuchacze nabędą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu organizacji wykonawstwa robót, produkcji prefabrykatów i kierowania oraz zostaną zaznajomieni z zasadami projektowania w obszarze realizacji budownictwa drewnianego.

 

Czas trwania:

2 semestry (od III 2017 r. do II 2018 r.)

Termin zgłoszeń:

od 9 I 2017 r. do 15 II 2017 r.

 

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów, lub poświadczona notarialnie kserokopia ukończenia studiów wyższych,
 • kopia dowodu osobistego,
 • kwestionariusz osobowy.

 

Tryb zgłoszeń:

Kolejność zgłoszeń, preferowane wykształcenie kierunkowe (studia inżynierskie ukończone na kierunku budownictwo, inżynieria środowiska, architektura, inżynieria produkcji, technologia drewna).

 

Liczba miejsc:

30

 

Miejsce zgłoszeń:

AGH, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
pawilon A-1, pokój 127
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
Osoby przyjmujące zgłoszenia:

mgr Mariola Andrusikiewicz, tel.: 12 617 21 91
mgr inż. Anna Pokladko, tel.: 12 617 21 91

 

Opłaty:

4 500 zł

 

Informacje dodatkowe:

Zajęcia odbywają się w systemie studiów niestacjonarnych. Program przewiduje 220 godzin dydaktycznych.

Debata o przyszłości edukacji zawodowej

„Jak jeszcze bardziej przekonać rodziców i młodzież do tego, aby wybierali szkoły zawodowe” zastanawiali się uczestnicy spotkania w Cechu Rzemiosł Różnych w Starogardzie Gdańskim. Wzięli w nim udział przedsiębiorcy, przedstawiciele związków pracodawców oraz lokalnych władz, odpowiedzialnych za edukację w powiecie i Stowarzyszenie Centrum Drewna.

 

Edukacja zawodowa w powiecie starogardzkim funkcjonuje dobrze, ale trzeba zastanowić się nad nowymi rozwiązaniami, aby młodzież jeszcze bardziej zainteresować szkołami zawodowymi i współpracującymi z nimi zakładami pracy – zgodzili się rozpoczynający debatę organizatorzy spotkania w stolicy Kociewia: Zbigniew Świadek, Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Starogardzie Gd. i Steffen Zimny, prezes firmy STEICO. Zaproszenie do udziału w debacie przyjęła również Iwona Grajewska, prezes Stowarzyszenia Centrum Drewna w Czarnej Wodzie.

IMG_0283

W podobnym tonie wypowiadał się burmistrz Czarnej Wody Arkadiusz Gliniecki:

– Na rynku nie ma już miejsca ,,dla osób w białych kołnierzykach”, a potrzebni są fachowcy.

Burmistrz podkreślił, że warto jeszcze lepiej wykorzystać sektor leśno-drzewny, który jest dużym atutem regionu.
– W naszym powiecie mamy stosunkowo duże zalesienie. Właśnie drewno jest strategicznym materiałem w produkcji. Ponadto powstają domy z drewna. Warto zastanowić się nad tym, jak zainteresować tą branżą młodych ludzi – przekonywał Arkadiusz Gliniecki.

IMG_0294

Obecna na spotkaniu Wioleta Strzemkowska-Konkolewska, kierownik Działu Usług Rynku Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Starogardzie Gd., podpowiedziała, że w promocji edukacji zawodowej warto wykorzystać bardzo popularne portale społecznościowe, na których można przeprowadzić kampanię społeczną.

Do udziału w debacie zaproszeni zostali dyrektorzy miejscowych szkół ponadgimnazjalnych, którzy chętnie dzielili się swoimi obserwacjami z codziennej pracy z młodzieżą. Zgodnie podkreślali znaczenie wizyt młodych ludzi w zakładach pracy, w których mogą się zapoznać z ich specyfiką i poznać tajniki poszczególnych zawodów. Ogromną rolę odgrywa więc współpraca z lokalnymi przedsiębiorstwami. Ważne jest także doradztwo zawodowe i promocja edukacji w tym zakresie w mediach lokalnych.

Głos w debacie zabrał również Starogardzki Klub Biznesu – Związek Pracodawców reprezentowany przez wiceprezesa Jerzego Suchomskiego i jednego z członków Mirosława Stosika.
– Największy nacisk musimy położyć na szkoły zawodowe, nie technika, bo wtedy uczeń jest lepiej przygotowany do pracy – mówił Mirosław Stosik.
Uczestnicy spotkania dowiedzieli się również, że mogą liczyć na dalsze wsparcie starostwa powiatowego, odpowiedzialnego za szkoły ponadgimnazjalne. Naczelnik Wydziału Edukacji Marek Gabriel poinformował, że co roku na remonty i doposażenie placówek samorząd przeznacza ponad 2 mln zł, realizując jednocześnie wiele projektów edukacyjnych.

– Dobra wiadomość dla przedsiębiorców jest też taka, że w ostatnich latach spada liczba uczniów, którzy wybierają licea – mówił Marek Gabriel. – W różnych ankietach młodzi często wymieniają swoje przyszłe zawody, zakłady pracy, bo chcą dobrze zarabiać – dodał.

Podczas spotkania w cechu zaproponowano wysłanie listów do 13 gmin powiatu starogardzkiego w celu zorganizowania podobnych debat i nawiązania współpracy.

IMG_0287

Artykuł w Pomorskim PG

„Do tej pory w Polsce uczono tylko w zawodzie stolarz-cieśla. Jest to jednak zajęcie typowo rzemieślnicze. Potrzebujemy i będziemy potrzebowali ludzi umiejących pracować na dużych urządzeniach, wytwarzających np. płyty konstrukcyjne. Związaliśmy się z Czarną Wodą na poważnie, na wiele lat i musimy stawiać na budowę naszych przyszłych kadr” – mówi w wywiadzie dla Pomorskiego Przeglądu Gospodarczego Steffen Zimny, prezes zarządu Steico sp. z o.o.

artykul

O planach rozwojowych firmy związanych z Czarną Wodą, które wpisują się w cele naszego Stowarzyszenia możecie Państwo przeczytać w pełnej wersji wywiadu na stronie:

http://ppg.ibngr.pl/pomorski-przeglad-gospodarczy/warto-wpisac-sie-w-tradycje

Dofinansowanie na rozwój działalności badawczo-rozwojowej

Wraz z nowym rokiem instytucje pośredniczące w udzielaniu dofinansowań ze środków europejskich udostępniły informacje o konkursach planowanych na 2017 r. W ramach zbliżających się naborów podmioty z regionu mogą otrzymać dofinansowanie na rozwój działalności badawczo-rozwojowej wpisującej się w Inteligentne Specjalizacje Pomorza. W zakładce Dokumenty, pod linkiem: https://portal.isp3.pl/inside.php?p=document.list.4user, udostępniono syntetyczny opis najważniejszych konkursów wraz z harmonogramem naborów.

Stowarzyszenie Czarna Woda zaprasza Lasy Państwowe

Drewno jest materiałem nie do zastąpienia i ten materiał musi wrócić do łask w budownictwie. Aby było to jednak możliwe, należy pokonać wiele barier formalno-prawnych, a przede wszystkim przeprowadzić skuteczną edukację społeczeństwa. To najważniejsze zadanie Stowarzyszenia Centrum Drewna w Czarnej Wodzie. Dlatego członkowie Stowarzyszenia zaprosili przedstawicieli Lasów Państwowych do Czarnej Wody, aby promować nowoczesne technologie przerobu drewna i pokazać, jakie niosą ze sobą możliwości. 

 

– Z nami jest drewno, z nami jest przyszłość budownictwa. Mam nadzieję, że uda nam się też przekonać Lasy Państwowe do produktów z Czarnej Wody, do technologii budownictwa drewnianego, a przede wszystkim do konieczności edukacji w tym kierunku – mówił Steffen Zimny, prezes firmy STEICO Sp. z o.o., która aktywnie włączyła się w działalność Stowarzyszenia. Dlatego goście reprezentujący dyrekcję Lasów Państwowych zostali zaproszeni do Czarnej Wody – miejscowości, która dała sygnał do promocji obiektów budowanych z drewna.

dsc02130

Polskie budownictwo wygląda jak ten dom w Szymbarku – jest postawione na głowie. Szkoda, że akurat zrobiono go z drewna – podsumował obecną sytuację na rynku budowlanym Arkadiusz Gliniecki, burmistrz Czarnej Wody i jeden z założycieli Stowarzyszenia, podkreślając konieczność stworzenia regulacji prawnych i norm, które pomogą w rozwoju budownictwa drewnianego, a nie będą dla niego przeszkodą.

Czarna Woda jest doskonałym przykładem współpracy władz samorządowych, lokalnego przemysłu drzewnego i regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych. Dlatego to od wizyty w Urzędzie Czarna Woda rozpoczęła się dwudniowa wizyta gości.

Chciałbym z Czarnej Wody zrobić taką „perełkę”, którą można się pochwalić, która mogłaby być wzorcowa dla naszego kraju – zdradził burmistrz. – Mamy duże zalesienie i tradycję – las nas zawsze żywił. Chciałbym stworzyć tutaj taki swoisty inkubator dla budownictwa drewnianego.

O zaletach nowoczesnych technologii przerobu drewna przedstawiciele Lasów Państwowych mieli okazję przekonać się zwiedzając nowoczesny zakład produkcji drewna klejonego warstwowo z fornirów LVL.

dsc02191

– 100 proc. kłody, która do nas przyjeżdża, jest wykorzystywane do produkcji – zapewniał prezes Zimny. – Najcenniejszą część wykorzystujemy na klejonkę, fornir, LVL, a cała reszta jest wykorzystywana w produkcji materiałów izolacyjnych i opakowaniowych, płyt twardych i porowatych. I nie mówię tylko o naszej firmie STEICO. Przemysł drzewny ma naprawdę bardzo duże możliwości. Szkoda ten surowiec spalić. Dlatego życzę nam, żeby ten plan zagospodarowania surowca w Polsce, przygotowany przez Lasy Państwowe, dalej rozwijać, bo potencjał naszej branży jest ogromny. Budownictwo może stworzyć do 40-50 tys. nowych miejsc pracy.

Najtrudniejszą z barier, jakie należy pokonać na drodze rozwoju ekologicznego budownictwa z materiałów drewnopochodnych w Polsce, jest walka z uprzedzeniami i stereotypami, przez które inwestorzy boją się zaufać tej technologii. To pole do wspólnych działań Stowarzyszenia z Czarnej Wody i instytucji, które również są zainteresowane promocją drewna.

Mamy dużo surowca w lasach, mamy rozwinięty przemysł, jest bardzo dużo producentów domów prefabrykowanych, ale polska świadomość jeszcze nie jest tak daleko, żeby te domy w Polsce budować – ubolewał Steffen Zimny.

Mamy gotową, sprawdzoną od kilkudziesięciu lat receptę na to, w jaki sposób zrobić dom z którego ludzie będą przez pokolenia czerpać satysfakcję – zapewniał Marcin Paczyński z firmy STEICO.

dsc02114

Oprócz dyskusji o możliwościach skutecznego pokonania najważniejszych barier stojących na drodze rozwoju budownictwa drewnianego w Polsce, zaproszeni goście obejrzeli wybudowaną w technologii szkieletu szkołę w Czarnej Wodzie, która jest przykładem inwestycji publicznej, wzorcowej pod względem oszczędności energii. Mieli okazję również zwiedzić fabrykę domów drewnianych Ekoinbud w Gdańsku – jedną z największych i najbardziej innowacyjnych linii montażowych domów drewnianych w Polsce oraz zobaczyć kolejną udaną inwestycję -przedszkole miejskie w Gdańsku.

dsc02083

dsc02060

Piszą o nas: Promują drewno

W  Dzienniku Bałtyckim ukazał się artykuł na temat naszego stowarzyszenia przygotowany przez redaktor Agnieszkę Kamińską we współpracy z Forestor Communication.

Artykuł wskazuje główne cele istnienia naszego Stowarzyszenie, którym jest tytułowa promocja drewna, ale także dążenie do zmian prawa budowlanego, w którym to celu powołaliśmy Grupę Ekspertów. Dzięki realizacjom celów Stowarzyszenia – jak napisano w pierwszych zdaniach artykułu, że „Czarna Woda ma szansę stać się silnym i liczącym się w Europie ośrodkiem produkcyjnym, szkoleniowym oraz badawczo-rozwojowym, jeśli chodzi o budownictwo z drewna.

Pełny artykuł przeczytacie Państwo w Dzienniku Bałtyckim z 15 grudnia 2016 r.

baltycki

Laboratorium MOLANOTE

Laboratorium MOLANOTE to nowoczesne zaplecze badawczo-rozwojowe. W skład zaplecza wchodzi 6 kompleksowo wyposażonych laboratoriów, które stwarzają doskonałe warunki do stymulowania rozwoju nowych technologii w obszarze  udownictwa energooszczędnego i wykorzystania odnawialnych źródeł energii:

1) Laboratorium 1 – moduł małej energetyki wiatrowej

2) Laboratorium 2 – moduł do badania dynamiki mikroturbin i  minisiłowni kogeneracyjnych

3) Laboratorium 3 – moduł do badania kolektorów słonecznych, pomp ciepła i hybrydowych układów grzewczych

4) Laboratorium 4 – moduł czystego spalania, wytwarzania i oczyszczania biopaliw energii alternatywnych oraz pomiaru czystości spalin

5) Laboratorium 5 – moduł z zakresu budownictwa do badania materiałów budowlanych, diagnostyki cieplno-wilgotnościowej budynków oraz energooszczędności budynków

6) Laboratorium 6 – moduł technologii inteligentnej energetyki

Przystępując do Powiązania MOLANOTE przedsiębiorstwa mogą liczyć na szereg korzyści, m.in.:

· współpracę z ekspertami Instytutu Maszyn Przepływowych, Politechniki Gdańskiej oraz Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o.,

· możliwość korzystania z nowoczesnej i wyposażonej w profesjonalną aparaturę badawczą infrastruktury technicznej,

· preferencyjne warunki korzystania z infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu,

· kontakty z uczelniami wyższymi, jednostkami badawczymi oraz partnerami biznesowymi w kraju i za granicą,

· współpracę z pozostałymi uczestnikami powiązania.

Członkowie powiązania korzystają z pomocy w postaci zakupu usług badawczych na preferencyjnych warunkach. Pomoc przekazywana partnerom ma charakter tzw. POMOCY DE MINIMIS, której wartość w przypadku korzystania z usług badawczych  infrastruktury) stanowi różnica pomiędzy ceną rynkową za korzystanie z laboratoriów (świadczenie usług badawczych), a ceną zaproponowaną partnerom powiązania. Cena preferencyjna pokrywa koszty koordynatora.

Aby uzyskać więcej informacji na temat możliwości oraz warunków przystąpienia do Powiązania MOLANOTE prosimy o kontakt:

Katarzyna Wyszkowska,  tel.: 601 082 888
email: k.wyszkowska@strefa.gda.pl

 

List do ministra Adamczyka

Podczas trzeciego już spotkania Ekspertów działających przy Stowarzyszeniu Centrum Drewna w Czarnej Wodzie, które miało miejsce 29.11.2016 r.,  wystosowano list do Ministra Infrastruktury i Budownictwa pana Andrzej Adamczyka dotyczący konieczności przyspieszenia prac legislacyjnych nad Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. polegającej na zastąpieniu obecnie obowiązującej, przestarzałej normy PN-B-02867:1990 przez nową normę PN-B-02867: 2013, opracowanej przez Polski Komitet Normalizacyjny.

Aktualnie obowiązująca norma – zdaniem sygnatariuszy listu – hamuje rozwój budownictwa drewnianego w Polsce, powodując, że nie można używać nowoczesnych , a co najważniejsze rodzimych materiałów i technologii, mających wpływ na jego trwałość i jakość. Materiały te eksportujemy, ale w naszym kraju nie możemy stosować.

ZOBACZ PEŁNĄ TREŚĆ LISTU

list_s1list_s2

Forum Holzbau POLSKA 2017

Członkowie naszego Stowarzyszenia uczestniczą w FORUM HOLZBAU POLSKA!

To prestiżowe wydarzenie będzie miało miejsce 28 lutego-1 marca 2017 roku w Warszawie i będzie krajową edycją słynnego Forum Holzbau w GarmischPartenkirchen traktującego tematy konstrukcji drewnianych w aspekcie architektury,   jak i nowoczesnych technologii produkcji i montażu.

Znane są już tematy wystąpień oraz warunki uczestnictwa.

Więcej informacji na stronie: http://forum-holzbau.pl/

Drewno w architekturze – konferencja

 

W dniach 18 i 19 listopada 2016 r, w Krakowie odbyła się międzynarodowa konferencja Drewno w Architekturze z udziałem przedstawiciela naszego Stowarzyszenia.

Na zaproszenie organizatora, prof. dr. hab. arch. Jana Kurka udział w niej wziął Arkadiusz Gliniecki, prezes honorowy Stowarzyszenia Centrum Drewana w Czarnej Wodzie, który zaprezentował zgromadzonym idee przyświecające założycielom tej organizacji z naciskiem na konieczność podjęcia działań w zakresie: upowszechniania szkolnictwa zawodowego w profesjach deficytowych tj. stolarz i cieśla, zmian w prawie budowlanym na korzyść podmiotów wykonujących domy drewniane oraz promocji szeroko rozumianej kultury drewna jako techniki jak i sztuki. Konferencja była okazją do wymiany poglądów i rozwiązań pomiędzy architektami, inspektorami nadzoru budowlanego i osobami zainteresowanych obiektami z drewna.Patronatem wydarzenie to objęły Politechnika Krakowska Wydział Architektury i Urbanistyki, Komisja Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich oddział w Krakowie.

dscn0191

 dscn0214