Piszą o nas: Promują drewno

W  Dzienniku Bałtyckim ukazał się artykuł na temat naszego stowarzyszenia przygotowany przez redaktor Agnieszkę Kamińską we współpracy z Forestor Communication.

Artykuł wskazuje główne cele istnienia naszego Stowarzyszenie, którym jest tytułowa promocja drewna, ale także dążenie do zmian prawa budowlanego, w którym to celu powołaliśmy Grupę Ekspertów. Dzięki realizacjom celów Stowarzyszenia – jak napisano w pierwszych zdaniach artykułu, że „Czarna Woda ma szansę stać się silnym i liczącym się w Europie ośrodkiem produkcyjnym, szkoleniowym oraz badawczo-rozwojowym, jeśli chodzi o budownictwo z drewna.

Pełny artykuł przeczytacie Państwo w Dzienniku Bałtyckim z 15 grudnia 2016 r.

baltycki

Laboratorium MOLANOTE

Laboratorium MOLANOTE to nowoczesne zaplecze badawczo-rozwojowe. W skład zaplecza wchodzi 6 kompleksowo wyposażonych laboratoriów, które stwarzają doskonałe warunki do stymulowania rozwoju nowych technologii w obszarze  udownictwa energooszczędnego i wykorzystania odnawialnych źródeł energii:

1) Laboratorium 1 – moduł małej energetyki wiatrowej

2) Laboratorium 2 – moduł do badania dynamiki mikroturbin i  minisiłowni kogeneracyjnych

3) Laboratorium 3 – moduł do badania kolektorów słonecznych, pomp ciepła i hybrydowych układów grzewczych

4) Laboratorium 4 – moduł czystego spalania, wytwarzania i oczyszczania biopaliw energii alternatywnych oraz pomiaru czystości spalin

5) Laboratorium 5 – moduł z zakresu budownictwa do badania materiałów budowlanych, diagnostyki cieplno-wilgotnościowej budynków oraz energooszczędności budynków

6) Laboratorium 6 – moduł technologii inteligentnej energetyki

Przystępując do Powiązania MOLANOTE przedsiębiorstwa mogą liczyć na szereg korzyści, m.in.:

· współpracę z ekspertami Instytutu Maszyn Przepływowych, Politechniki Gdańskiej oraz Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o.,

· możliwość korzystania z nowoczesnej i wyposażonej w profesjonalną aparaturę badawczą infrastruktury technicznej,

· preferencyjne warunki korzystania z infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu,

· kontakty z uczelniami wyższymi, jednostkami badawczymi oraz partnerami biznesowymi w kraju i za granicą,

· współpracę z pozostałymi uczestnikami powiązania.

Członkowie powiązania korzystają z pomocy w postaci zakupu usług badawczych na preferencyjnych warunkach. Pomoc przekazywana partnerom ma charakter tzw. POMOCY DE MINIMIS, której wartość w przypadku korzystania z usług badawczych  infrastruktury) stanowi różnica pomiędzy ceną rynkową za korzystanie z laboratoriów (świadczenie usług badawczych), a ceną zaproponowaną partnerom powiązania. Cena preferencyjna pokrywa koszty koordynatora.

Aby uzyskać więcej informacji na temat możliwości oraz warunków przystąpienia do Powiązania MOLANOTE prosimy o kontakt:

Katarzyna Wyszkowska,  tel.: 601 082 888
email: k.wyszkowska@strefa.gda.pl

 

List do ministra Adamczyka

Podczas trzeciego już spotkania Ekspertów działających przy Stowarzyszeniu Centrum Drewna w Czarnej Wodzie, które miało miejsce 29.11.2016 r.,  wystosowano list do Ministra Infrastruktury i Budownictwa pana Andrzej Adamczyka dotyczący konieczności przyspieszenia prac legislacyjnych nad Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. polegającej na zastąpieniu obecnie obowiązującej, przestarzałej normy PN-B-02867:1990 przez nową normę PN-B-02867: 2013, opracowanej przez Polski Komitet Normalizacyjny.

Aktualnie obowiązująca norma – zdaniem sygnatariuszy listu – hamuje rozwój budownictwa drewnianego w Polsce, powodując, że nie można używać nowoczesnych , a co najważniejsze rodzimych materiałów i technologii, mających wpływ na jego trwałość i jakość. Materiały te eksportujemy, ale w naszym kraju nie możemy stosować.

ZOBACZ PEŁNĄ TREŚĆ LISTU

list_s1list_s2

Forum Holzbau POLSKA 2017

Członkowie naszego Stowarzyszenia uczestniczą w FORUM HOLZBAU POLSKA!

To prestiżowe wydarzenie będzie miało miejsce 28 lutego-1 marca 2017 roku w Warszawie i będzie krajową edycją słynnego Forum Holzbau w GarmischPartenkirchen traktującego tematy konstrukcji drewnianych w aspekcie architektury,   jak i nowoczesnych technologii produkcji i montażu.

Znane są już tematy wystąpień oraz warunki uczestnictwa.

Więcej informacji na stronie: http://forum-holzbau.pl/