Archiwa miesięczne: Listopad R


  W dniach 18 i 19 listopada 2016 r, w Krakowie odbyła się międzynarodowa konferencja Drewno w Architekturze z udziałem przedstawiciela naszego Stowarzyszenia. Na zaproszenie organizatora, prof. dr. hab. arch. Jana Kurka udział w niej wziął Arkadiusz Gliniecki, prezes honorowy Stowarzyszenia Centrum Drewana w Czarnej Wodzie, który zaprezentował zgromadzonym idee […]

Drewno w architekturze – konferencja


8 listopada odbyła się we Wrocławiu trzecia już konferencja konsultacyjna w sprawie stworzenia Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego. Poprzednie spotkania odbyły się w Krakowie i Katowicach. Konsultacje odbyły się z inicjatywy Ministerstwa Budownictwa i Infrastruktury, a jednym z prelegentów był minister Tomasz Żuchowski. Relację z wydarzenie można obejrzeć tutaj:  

Kodeks Urbanistyczno Budowlany – konsultacje


W dniu 07.11.2016r. w siedzibie firmy Ekoinbud Sp. z o.o. w Gdańsku odbyło się drugie już spotkanie Grupy Ekspertów przy Stowarzyszeniu Centrum Drewna w Czarnej Wodzie. Celem prac Grupy Ekspertów jest wskazanie do końca 2016 roku konkretnych rozwiązań w przepisach prawa budowlanego, usprawniających proces inwestycyjny i poprawiających jakość budownictwa drewnianego […]

Spotkanie grupy ekspertów Stowarzyszenia  Mgr inż. Zbigniew Augustyniak Centrum Usług Techniczno – Organizacyjnych Budownictwa Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Poznaniu Sp. z o.o. Dr hab. inż. Piotr Borysiuk Wydział Technologii Drewna, SGGW w Warszawie Dr hab. Iwona Dierżko – Bukal Katedra Architektury Przestrzeni Kulturowych, ASP w Gdańsku Tomasz Balcerowski Ekoinbud Sp. […]

Stowarzyszenie Centrum Drewna w Czarnej Wodzie rozpoczęło prace nad projektem powołania centrum myśli konstrukcyjnej w Czarnej Wodzie. Projekt będzie realizowany w ramach „Inteligentnych Specjalizacji Pomorza”   Zgodnie z zapisaną w SRWP 2020 zasadą inteligentnej specjalizacji, interwencja publiczna będzie ukierunkowana na uruchomienie i wykorzystanie w jak największym stopniu potencjału regionalnego. Samorząd […]

Centrum myśli konstrukcyjnej


Stowarzyszenie Centrum Drewna bierze udział w projekcie „Progress through collaboration – Advancing education and training in timber construction”. Celem projektu jest poprawa edukacji związanej z przemysłem drzewnym, począwszy od poziomu szkół średnich poprzez studia aż do dalszych działań szkoleniowych w tej dziedzinie. Program powinien być odpowiednio skonstruowany oraz dostosowany do […]

Projekt edukacyjny ERASMUSStowarzyszenie złożyło wniosek w programie POWER 4.3. Liderem projektu jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój wspiera i promuje młode osoby na rynku pracy,  umożliwia rozwój i skierowanie na aktualne zapotrzebowanie gospodarki. W ramach Działania 4.3 „Współpraca ponadnarodowa” zostaną dofinansowane projekty ukierunkowane na rozwój współpracy polskich firm z partnerami zagranicznymi, […]

Power 4.3