Drewno w architekturze – konferencja

 

W dniach 18 i 19 listopada 2016 r, w Krakowie odbyła się międzynarodowa konferencja Drewno w Architekturze z udziałem przedstawiciela naszego Stowarzyszenia.

Na zaproszenie organizatora, prof. dr. hab. arch. Jana Kurka udział w niej wziął Arkadiusz Gliniecki, prezes honorowy Stowarzyszenia Centrum Drewana w Czarnej Wodzie, który zaprezentował zgromadzonym idee przyświecające założycielom tej organizacji z naciskiem na konieczność podjęcia działań w zakresie: upowszechniania szkolnictwa zawodowego w profesjach deficytowych tj. stolarz i cieśla, zmian w prawie budowlanym na korzyść podmiotów wykonujących domy drewniane oraz promocji szeroko rozumianej kultury drewna jako techniki jak i sztuki. Konferencja była okazją do wymiany poglądów i rozwiązań pomiędzy architektami, inspektorami nadzoru budowlanego i osobami zainteresowanych obiektami z drewna.Patronatem wydarzenie to objęły Politechnika Krakowska Wydział Architektury i Urbanistyki, Komisja Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich oddział w Krakowie.

dscn0191

 dscn0214

Kodeks Urbanistyczno Budowlany – konsultacje

8 listopada odbyła się we Wrocławiu trzecia już konferencja konsultacyjna w sprawie stworzenia Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego. Poprzednie spotkania odbyły się w Krakowie i Katowicach. Konsultacje odbyły się z inicjatywy Ministerstwa Budownictwa i Infrastruktury, a jednym z prelegentów był minister Tomasz Żuchowski.

Relację z wydarzenie można obejrzeć tutaj:

 

Spotkanie grupy ekspertów Stowarzyszenia

W dniu 07.11.2016r. w siedzibie firmy Ekoinbud Sp. z o.o.
w Gdańsku odbyło się drugie już spotkanie Grupy Ekspertów przy Stowarzyszeniu Centrum Drewna w Czarnej Wodzie.

Celem prac Grupy Ekspertów jest wskazanie do końca 2016 roku konkretnych rozwiązań w przepisach prawa budowlanego, usprawniających proces inwestycyjny i poprawiających jakość budownictwa drewnianego w Polsce.

Kolejne spotkanie odbędzie się w dniu 28.11 br.

POZNAJ NASZYCH EKSPERTÓW

 

Grupa Ekspertów przy Stowarzyszeniu

 

Mgr inż. Zbigniew Augustyniak Centrum Usług Techniczno – Organizacyjnych Budownictwa Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Poznaniu Sp. z o.o.
Dr hab. inż. Piotr Borysiuk Wydział Technologii Drewna,
SGGW w Warszawie
Dr hab. Iwona Dierżko – Bukal Katedra Architektury Przestrzeni Kulturowych, ASP w Gdańsku
Tomasz Balcerowski Ekoinbud Sp. z o.o.
Michał Szreder SZREDER A.C
Wojciech Nitka Stowarzyszenie Dom Drewniany
Paweł Wład. Kowalski Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Wybrzeże w Gdańsku
Wojciech Pilacki 3P Pracownia Projektowa Pilacki
Marcin Paczyński STEICO CEE sp. z o.o.

Centrum myśli konstrukcyjnej

Stowarzyszenie Centrum Drewna w Czarnej Wodzie rozpoczęło prace nad projektem powołania centrum myśli konstrukcyjnej w Czarnej Wodzie. Projekt będzie realizowany w ramach „Inteligentnych Specjalizacji Pomorza”

 

Zgodnie z zapisaną w SRWP 2020 zasadą inteligentnej specjalizacji, interwencja publiczna będzie ukierunkowana na uruchomienie i wykorzystanie w jak największym stopniu potencjału regionalnego. Samorząd Województwa Pomorskiego zobowiązał się do uruchomienia mechanizmu identyfikacji i weryfikacji obszarów aktywności gospodarczej, które mogą decydować o przyszłej pozycji konkurencyjnej regionu. Mechanizm ten umożliwi koncentrację interwencji i jej elastyczne dostosowywanie do zmieniających się uwarunkowań rynkowych, w tym międzynarodowych. Stąd pomysł nad powołaniem projektu centrum myśli konktrukcyjnej.

Więcej informacji o programie:
http://drg.pomorskie.eu/o-inteligentnych-specjalizacjach

Projekt edukacyjny ERASMUS

Stowarzyszenie Centrum Drewna bierze udział w projekcie „Progress through collaboration – Advancing education and training in timber construction”.

Celem projektu jest poprawa edukacji związanej z przemysłem drzewnym, począwszy od poziomu szkół średnich poprzez studia aż do dalszych działań szkoleniowych w tej dziedzinie. Program powinien być odpowiednio skonstruowany oraz dostosowany do poziomu krajowego, jak i międzynarodowego.  Wielką zaletą projektu jest dobrze wyważony zespół projektowy z przedstawicieli krajów o zróżnicowanym systemie nauczania. Kooperacja szkół, stowarzyszeń i przemysłu usprawni rozwiązywanie problemów.

Więcej o programie: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/b4e0a07c-ac1a-4411-927c-79acf6a20889

Power 4.3

Stowarzyszenie złożyło wniosek w programie POWER 4.3. Liderem projektu jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój wspiera i promuje młode osoby na rynku pracy,  umożliwia rozwój i skierowanie na aktualne zapotrzebowanie gospodarki.

W ramach Działania 4.3 „Współpraca ponadnarodowa” zostaną dofinansowane projekty ukierunkowane na rozwój współpracy polskich firm z partnerami zagranicznymi, mające na celu osiągięcie i wdrożenie nowych rozwiązań we współpracy z tymi kontrahentami, w szczególności z zakresu aktywizacji zawodowej, kształcenia przez całe życie lub tworzenia oraz realizacji polityk publicznych.

Więcej informacji o programie:  https://www.cpe.gov.pl/137,informacja-o-programie