Zebranie założycielskie

W poniedziałek 19.09.2016r. w Czarnej Wodzie powołano Stowarzyszenie „Centrum Drewna w Czarnej Wodzie”. Jest ono kontynuatorem działań Pomorskiego Klastra Drzewnego „Czarna Woda”. Do członków założycieli stowarzyszenia należą radni z Czarnej Wody, pracownicy sektora leśno-drzewnego, przedstawiciel Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz adwokat.

img_4074

 W obradach uczestniczyli także pomysłodawcy Klastra: Arkadiusz Gliniecki, burmistrz Czarnej Wody oraz Steffen Zimny, prezes Steico Sp. z o.o., a także profesorowie wydziałów technologii drewna: Piotr Borysiuk z SGGW w Warszawie i Andrzej Krauss z Uniwersytet Przyrodniczego w Poznaniu, prof. Andrzej Fojutowski z Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu, Leszek Danecki, prezes Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Płyt Drewnopochodnych w Czarnej Wodzie i Tomasz Balcerowskiprezes Gdańskiego Klastra Budowlanego.

W skład zarządu stowarzyszenia jako prezes weszła p. Iwona Grajewska, a jego członkami zostali p. Barbara Kosikowska i p. Mateusz Maksymiuk.

Celem Stowarzyszenia jest rozwijanie technologii drewna i promocja budownictwa drewnianego w Polsce, poprzez stworzenie optymalnych warunków w dostępie do  wyspecjalizowanych zasobów i usług w ramach najefektywniejszych i ekologicznych technologii, wykorzystanie potencjału badawczo – rozwojowego dla wytworzenia nowych produktów i świadczenia profesjonalnych usług, prowadzenie akcji promocyjnych nt. budownictwa drewnianego i zielonej gospodarki w kraju i zagranicą oraz kształcenie wykwalifikowanej fachowo kadry.